Rationale & Objective

 

Taong 2012 nang ideklara na Patrona ng Diyosesis ng Daet si Nuestra Senora de Candelaria; Taong 2012 nang opisyal na hirangin ang ikalawang Santo na Pilipino, si San Pedro Calungsod; at Taong 2012 din nang buksan at pormal na ideklara ng Santo Papa Benedicto XVI ang Taong ng Pananampalataya. Ang taong 2012 ay naghatid ng maraming pagpapala sa Simbahang Katoliko; karangalan para sa mga Pilipino; at pagpapala sa lokal na Simbahan ng Diyosesis ng Daet.

Ang lahat nang ito na magagandang kaganapan sa ating Simbahan ay naghatid ng isang hamon sa bawat isa sa atin – ang ipalaganap, ibahagi at isabuhay ang mga biyayang ating tinanggap. Bilang tugon sa hamong ito, isasagawa ang PAGDALAW 2013 sa lahat ng Parokya sa buong Diyosesis ng imahen ni Inay Candi (Nuestra Senora de Candelaria), bilang Patrona ng Diyosesis ng Daet; ang imahen ni San Pedro Calungsod, ikalawang Santo na Pilipino; at ang Relikya ni Beato Juan Pablo II.

Ang Mahal na Birhen Maria (Inay Candi – Nuestra Senora de Candelaria); si San Pedro Calungsod; at Beato Juan Pablo II, ay mga modelo ng hindi matatawarang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Sila ang mga model ng Pananampalataya.

Kaya’t nilalayon ng PAGDALAW 2013 na Magkaroon ng MALALIM na KAMALAYAN sa PANANAMPALATAYA ng bawat isang katoliko sa pamamagitan ng PAGKILALA kina San Pedro Calungsod at Blessed John Paul II; MATUTUNAN at MAISABUHAY ang kanilang mga katuruan at halimbawa sa tulong at liwanag ng panalangin ni Inay Candi at pagpapaigting ng DEBOSYON kay Santa Maria bilang Ina ng Diyos at Patrona ng Diyosesis ng Daet.

 

IMPORTANT THINGS TO BE CONSIDERED BEFORE AND DURING THE VISIT

(Guidelines)

1. Information

Streamers (Tarpaulin)

- Job Order must be done by respective parishes at CITYPRINT-Daet and payment must be shouldered by the same;

- Ob serve uniformity of design and size of tarpaulin-streamer (available already at Cityprint);

- Should be placed in the strategic location within the respective parishes and it must be displayed a month before the scheduled visit;

- All streamers and posters must be removed right after the occasion;

- Sponsors may be allowed provided that the font size of the names must be smaller than the texts of the occasion or title and without mentioning their respective office or position. PICTURE of the sponsors is STRICTLY NOT ALLOWED.

2. Security

- Respective parish priest is being asked to coordinate with the PNP in their area for security purpose of the images the days or the whole duration of the visit.

- Images must always be guarded during Exposition, Veneration, and Procession.

3. Transfer procedure

- The time of transfer will be determined by the receiving parish with the coordination of the preceding parish.

- Motorcade is highly encouraged (Parish-to-Parish).

- In-charge of the motorcade is the preceding parish.

- The turn-over point is at the patio of the receiving parish.

4. Veneration of Images

- Kissing and wiping of the images are allowed provided that utmost care must be strictly be implemented to protect the images not to vanish or destroy.

- The Blessed Sacrament must not be exposed together with the Relic.

- Perfume to be used for the images will be distributed and will entrusted to the respective parish priests.

- Personnel or members of Religious Organizations must be assigned to guard the images while veneration is going-on; and to ensure the order of veneration.

NOTE:

 

Parish Priest may coordinate and invite the following priests for Healing Mass/Sessions:

Fr. Fidel Era (Fatima Shrine)

Fr. Jose Lito Chavez (Our Lady of the Most Holy Rosary, J. Panganiban)

Fr. Jose Julian (St. Helena the Empress, Sta. Elena)

 

Flow and Activities

of the Visitation in the Parishes

 

I. Ringing of Church Bells (Upon Arrival)

II. Liturgical Reception

III. Welcome Address (Parish Priest / Civil or Lay Leader)

IV. Veneration of the Images

V. Catechesis or Symposium

VI. Confession / Prayer-vigil

VII. Procession

VIII. Healing Session / Mass

IX. Eucharistic Celebration

X. Transfer (Departure)

 

OTHER SUGGESTED ACITIVIES:

 

1. Confirmation

2. Mass Baptism

3. Mass Wedding

 

NOTE:

 

The Image of “Inay Candi”; Image of San Pedro Calungsod; and the Portrait of Blessed John Paull II, may be brought for a visit simultaneously to different Institutions, Offices, and Schools, under the jurisdiction of a respective parish.

 

Schedule of Visitation

 

January 19 – 22 - Visitation of Mary Parish

Tabugon, Sta. Elena, Camarines Norte

January 23 – 28 - St. Helena the Empress Parish

Sta. Elena, Camarines Norte

January 29 – February 3 - St. Lawrence the Deacon Parish

San Lorenzo, Sta. Elena, Camarines Norte

February 4 – 10 - St. Didachus of Alcala Parish

Bagong Silang, Labo, Camarines Norte

February 11 – 17 - St. Lucy, Virgin and Martyr Parish

Capalonga, Camarines Norte

February 18 – 24 - St. James the Apostle Parish

Calabaca, Capalonga, Camarines Norte

February 25 – March 3 - Quasi-Parish of the Holy Family

Talobatib, Labo, Camarines Norte

March 4 – 10 - St. Roche Parish

Batobalani, Paracale, Camarines Norte

March 11 – 17 - St. Roch Parish

Larap, Jose Panganiban, Camarines Norte

March 18 – 30 - Cathedral of the Most Holy Trinity

Gahonon, Daet, Camarines Norte

April 1 – 7 - Parroquia de Nuestra Senora de Candelaria

Paracale, Camarines Norte

April 8 – 14 - Our Lady of the Most Holy Rosary Parish

Jose Panganiban, Camarines Norte

April 15 – 21 - San Roque Parish

Tabas, Paracale, Camarines Norte

- Quasi-Parish of St. Paul

Sabang, Vinzons, Camarines Norte

April 22 – 28 - Parroquia de San Pedro Apostol

Vinzons, Camarines Norte

April 29 – May 6 - St. John the Apostle Parish

Labo, Camarines Norte

May 7 – 9 - Our Lady of Peace & Good Voyage Parish

Calaguas Is., Vinzons, Camarines Norte

May 10 – 11 - Cathedral of the Most Holy Trinity

Gahonon, Daet, Camarines Norte

May 12 – 17 - St. Cajetan Parish

Tulay na Lupa, Labo, Camarines Norte

May 18 – 24 - St. Philip the Apostle Parish

San Felipe, Basud, Camarines Norte

May 25 – 31 - St. Raphael the Archangel Parish

Basud, Camarines Norte

June 1 – 9 - Quasi-Parish of Our Mother of Perpetual Help

Taisan, Basud, Camarines Norte

- Quasi-Parish of St. Isidore the Laborer

Manguisoc, Mercedes, Camarines Norte

June 10 – 16 - St. Anthony of Padua Parish

Mercedes, Camarines Norte

June 17 – 30 - Paroquia de San Juan Bautista

Daet, Camarines Norte

July 1 – 7 - Our Lady of Penafrancia Parish

Moreno, Daet, Camarines Norte

July 8 – 14 - St. Joseph, Husband of Mary Parish

Lag-on, Daet, Camarines Norte

July 15 – 21 - Divine Mercy Parish

Alawihao, Daet, Camarines Norte

July 22 – 28 - St. Francis of Assisi Parish

Talisay, Camarines Norte

July 29 – August 4 - St. Vincent Ferrer Parish

San Vicente, Camarines Norte

August 5 – 11 - San Lorenzo Ruiz de Manila Parish

San Lorenzo, Camarines Norte

August 12 – 19 - St. Nicholas of Tolentino Parish

Colasi, Mercedes, Camarines Norte

Debosyon sa Mahal na Birheng Maria

 

Ang Impluwensya ni Maria sa Tradisyon ng Kristiyano

Si Maria ay naging imahen ng benerasyon sa mga Kristiyanong komunidad, at ang kulto ni Maria ay tahasang lumago sa pag-usad ng panahon. Ang debosyon sa kanya ay naging sentro ng espirituwalidad at sining ng tradisyong Katoliko. Mga panalangin, mga awitin, mga debosyon, at mga pista ay nilikha para sa kanyang karangalan. Mga simbahan, mga katedral, mga samahang relihiyoso, mga kapatiran, at maging mga banal na taon ay ipinangalan sa kanya. Ang litanya ay ipinatungkol at ipinagdiwang sa ilalim ng kanyang iba’t-ibang pangalan at titulo: Birheng Kalinislinisan, Ina ng Diyos, at Reyna ng Langit at Lupa. Ang magpasalamat sa Diyos para sa kanya at manalangin sa pamamagitan ng kanyang intersesyon ay isang gawe ng malalim na pagsunod sa kalooban ng Diyos at ugat ng pundasyon na pinagkakakilanlan ng isang Katolikong komunidad.

Ang Presensya ni Maria sa Kristiyanong Tradisyon

Ang palagiang pagganap ni Maria o paggamit sa kanya bilang obheto sa Kristiyanong sining ay nagbibigay-saksi sa malalim na pagmamahal ng mga alagad ng sining at mga Kristiyano sa kanya bilang Ina ng Diyos ay nagpapahayag ng teolohikong expresyon. Maraming tao ang kumikilala at nagbibigay-buhay sa kanyang pagiging katangi-tangi, sa kanyang pagiging matatag, at sa kanyang pagiging indipendiente, ganun din sa kanyang pagiging mahabagin at mapagmahal. Patuloy siyang namumuhay sa bawat kaluluwang-katoliko, sa ala-ala at kultura ng mga Kristiyano, na kung saan ang kanyang kasaysayan at karangalan ay patuloy na nagpapaalala ng kanyang mapagkandiling presensya. Ito ay isang kultura na madalas na nararanasan na nangingibabaw at nagpapakilos sa mga Kristiyano at tradisyon.

Si Maria sa Imahenasyon ng mga Kristiyano

Si Maria ay nananatili bilang relihiyosong simbolo ng matatag na imahenasyon ng mga Kristiyano, sa kabila ng kanya ring pagiging simbolo ng isang babae na may pag-aalinlangan, para sa kanyang natatanging kapakumbabaan, mapagpaubaya, at pagiging masunurin ay nasasalamin sa kanyang pagka-tao.

Si Maria sa Banal na Kasulatan (Bibliya)

Kung ang esensya ng Katolesismo ay isinama ang matatag na presensya ni Maria sa loob ng humigit-kumulang dalawang-libong taon, maaari tayong masorpresa sa pagkadiskubre na limitado ang impormasyon tungkol sa kanya sa Banal na Kasulatan. Si San Pablo ay hindi manlamang siya nabanggit sa mga sulat nito. Si San Lukas at San Mateo ay nabanggit siya madalas sa kapitolo 1 at 2 ng kanikanilang Ebanghelyo.

Ngunit sa Gawa ng mga Apostol (1:14), tahasang binanggit na si Maria ay isa sa mga mananampalataya na nagkatipon sa Jerusalem, naghihintay sa pagdating ng Banal na Espiritu.

Sa Ebanghelyo ni San Juan, si Maria ay binigyan ng katangi-tanging posisyon. Ang kanyang Ebanghelyo ay kinilala bilang isang pagninilay at hindi lamang bilang isang salaysay ng buhay ni Hesukristo.

Kongklusyon

Si Maria ay tunay na “dahilan at pinagbubuhatan ng ating kasiyahan”. Sa pamamagitan na kanyang pagsang-ayon sa plano ng Diyos, si Maria ay naging sanhi ng pagkakaroon ng sangkatauhan ng kaligayahan sa kalangitan sa pamamgitan ng kanyang pagka-panganak sa Mananakop.

Hindi maitatanggi na si Jesus ang direktang pinagmulan ng ating kagalakan, sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay sa krus, muli Niyang binuksan ang pintuan ng langit. Sa Kanyang pamumuhay dito sa lupa, ipinakita Niya sa atin ang daan pantungon langit. Siya ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay. Ngunit Siya (Jesus) ay ipinagkaloob sa atin ni Maria. Batid ni Maria ang dahilan kung sino ang kanyang ibinigay at kung bakit niya ito ibinigay. Sa pagsang-ayon niya sa kalooban ng Diyos, ninais ni Maria na tanggapin ang pagiging Ina ng Mananakop, at batid ni Maria ang kahulugan niyon.

Ang mahalin at parangalan si Maria ay hindi kailanman nangangahulugan nang paglayo sa Diyos na katulad ng inaakala ng marami. Kung mahal natin at isang tao, mamahalin din natin ang kanyang ina, kapatid, at kaibigan. Magiging maligaya tayo sa pagmamahal at pagpaparangal ng marami sa kanya. Kaya’t gayon din ang Diyos. Mahal Niya si Maria, at magiging kalugodlugod sa Diyos kung mamahalin at pararangalan din natin si Maria. Sa katunayan, ang pagpaparangal at benerasyon kay Maria ay pagpaparangal sa Diyos, sapagkat sa pagpaparangal sa kanya na nagsilang sa bugtong na Anak ng Diyos – ang ating Panginoong Jesus – ay pagpaparangal at pagluluwalhati sa Banal na Isangtatlo. Minamahal nang labis ng Diyos Ama si Maria kung kaya’t ganun din ang inaasahan sa atin. Ang Diyos Anak ay tunay na anak ni Maria.

Napakabuti ng Diyos sa atin. Ipinagkaloob Niya si Maria sa ating upang maging Ina ng Anak ng Diyos – ang ating Panginoong Jesucristo. Si Maria, ang lily ng Banal na Isangtatlo, nawa ang palagiang maging ugat ng ating kagalakan.

Ang RELIC

Saan galing ang salitang RELIC?

Ang salitang Relic ay galing sa salitang latin – Reliquo: To leave, to abandon

Ano ang ibig sabihin ng salitang Relic?

Ang salitang Relic ay bahagi ng katawan ng isang Santo.  Ito rin ay maaaringmga bagay na naging pagaari niya noong nabubuhay pa siya o kaya ay kasangkapan na nadikitan ng katawan niya katulad ng kanyang libingan.Nasa Biblia ba ang katuruan tungkol sa Relic?

Oo, Ito ay nasa Biblia. Tingnan sa:

Exodo 13:19, “Pinakaingat-ingatan ng mga Israelita at dinala ang buto ni Jose sa kanilang paglalakbay.”

2Kings 13:21, “Noong makadikit sa buto ni Eliseo ang patay na katawan ng isang tao, ito ay nabuhay uli.”

2Kings 2:13, “Ito ang kwento ng makababalaghang mantel ni Elias.”

Acts 19:12, “Noong madikitan ng panyo at damit ng mga tao ang katawan ni San Pablo, sila ay gumaling sa kanilang sakit.”

 Ano ang sinabi ng Simbahan tungkol sa Relic?

               

Ang sabi ng simbahan sa Konsilyo ng Trento noong ika 16 na siglo ay na ang banal na katawan ng mga Martir at ng iba pang mga nanahan kay Kristo... ay dapat na bigyan ng onra ng mga mananampalataya

Ano ang koneksyon nito sa ating pananampalataya?

            May pananampalataya tayo sa buhay na walang hanggan sa mga taong naging masunuring testigo ni Kristo at sa Mabuting Balita.               

Ang pananampalatayang ang lahat ng tao ay mabubuhay na maguli sa huling araw.               

Ang katuruan ng kagalingan ng katawan ng tao at ang paggalang na dapat nating ipakita dito patay man o buhay.     

Ang pananampalataya sa espesyal na kapangyarihang meron ang mga Santo dahil sila ay malapit na kay Kristo sa langit na nakikiusap sa Diyos para sa ating kapakanan.               

Ang katotohanang nagsasabing malapit tayo sa mga Santo gawa ng katuruan ng pagkakaisa ng mga Banal. Tayo ay mga kasapi ng simbahang nakikipaglaban pa sa lupa. Sila ay mga kasapi ng simbahang nagtagumpay na at sila ay nasa langit na.

 
Ang Pagsamba at Benerasyon

 

Ipinagbabawal ba sa Biblia ang paggawa ng Imahen?

               Ito ay ipinagbabawal ng Biblia kung ang imahen ay sasambahin. Pero walang nakalagay sa Biblia na ito ay bawal kung hindi naman ito sasambahin.

 

Ano ang itinuturo ng Simbahan tungkol sa mga salitang pagsamba (worship) at benerasyon (veneration)?

                Ang itinuturo ng simbahan tungkol sa pagsamba at benerasyon ay: Ang Diyos lamang ang dapat sambahin at wala nang iba. Ang mga Santo ay hindi dapat sambahin sapagkat sila ay hindi diyos ngunit sila ay maaaring alalahanin at bigyan ng tamang benerasyon o paggalang dahil sa kabutihang ipinamalas at isinabuhay nila dito sa lupa.

Ano ang ibig sabihin ng Latria?

           Ang ibig sabihin ng Latria ay ito ay pinakamataas na uri ng paggalang at pagsamba na ibinibigay ng tao sa Diyos lamang.

 Ano ang ibig sabihin ng salitang Hyperduglia?

                Ang ibig sabihin ng salitang hyperduglia ay ang benerasyong iginagawad sa Mahal na Birhen.  Ito ay mas mataas na pagpapakita ng paggalang sa kanya dahil sa malaking papel na ginampanan niya sa kasaysayan ng ating kaligtasan.

  Ano ang ibig sabihin ng salitang Duglia?

               Ito ang ginagawang benerasyon sa lahat ng mga Santo.

Ang Pagiging Santo ng Simbahang Katoliko

Una sa lahat, isang paglilinaw: Ang simbahang Katoliko ay hindi gumagawa ng mga santo na katulad ng paghirang ng isang artista sa pelikula. Ang mga Santo ng Simbahang Katoliko ay yaong mga babae at lalake na tumahak sa landas ng buhay kabanalan at naging masunurin sa kalooban ng Diyos, at sila ay nagiging santo sa panahon na sila ay pumasok na sa buhay sa kalangitan. Subalit, ang Simbahan ay kinikilala ang mga kaluluwa na maaaring kumpirmahin na bilang mga santo na nasa kalangitan.

Ang proseso para mai-deklara ang isang santo ay makaluma, tradisyonal, at kadalasan ay isang misteryo. Kinakailangan ang mga katibayan na magpapatunay na ang isang tao na pwedeng maging kandidato sa pagiging santo ay i-presenta sa mga opisyal ng simbahan, na ito ay totoong namuhay ng matuwid, may pananampalataya, at merong suporta at tulong ng grasya ng Diyos. Ang simbahan ay maghahanap din ng mga milagro na magpapatunay na ang Diyos ay kumikilos at nagtatrabaho sa taong ito.

Yugto sa Daan ng Pagiging Santo

Kadalasan, ang proseso ng pagkilala sa santo ay nagsisimula hindi bababa sa limang-taon matapos na ang taong ito ay mamatay. Ang kura paroko ng potensiyal na santo ay i-susumite sa kaso sa Obispo ng simbahan. Ang detalya ng mga yugto sa landas ng pagiging santo ay ang mga sumusunod:

Servant of God: Sa sandali na ang ini-rekomenda ay tanggapin para sa simulan ang imbestigasyon, ito ay tinatawag na Servant of God.

Venerable: Matapos na ang Vatican Congregation for the Causes of Saints ay matukoy na ang Servant of God ay nabuhay na may kabayanihan, siya ay gagawaran ng titulo na Venerable. Ang mamuhay ng may kabayanihan ay hindi nangangahulugan na ang taong ito ay perpekto o walang kasalanan, kundi siya ay nagsumikap ng husto upang mapaunlad at mapaigting ang kanyang buhay pagpapakabanal at hindi sumuko sa pag aasam na maging mabuti at lumago sa kabanalan.

Blessed: Matapos na ang Simbahan ay may mapatunayang isang milagro, ang basehan ng taong Venerable ay ipi-presenta sa Santo Papa upang makita mapatunayan na siya ay karapat-dapat na tawaging blessed. Ang yugto na ito ay tinatawag ng beatification at ito ay ang huling yugto bago maging ganap na santo.

Saint: Muling isusumite sa Santo Papa ang isa pang milagro upang ito ay husgahan. Kapag napatunayan na ang mga ebidensiya ay malinaw at taliwas sa mga hindi sumasang-ayon, maaari nang pasimulan ng Santo Papa ang proseso ng canonization. Kung ang lahat ng kinakailangan at proseso ay magiging maayos, and kandidato ay maaari nang kilalanin ng publiko bilang isang santo.

 

Ang Proseso at mga Kinakailangan

Tanging ang mga tao lamang na ang buhay at pagkabuhay ay maaaring siyasatin at imbestigahan ang maaaring maging kandidato para sa kanonisasyon. Ang kandidato sa pagka-santo ay sumasailalim sa masusing imbestigasyon.

 

Isasagawa ang pagtatanong sa naging buhay ng kandidato – ang kanyang reputasyon at uri ng pamumuhay nuong nabubuhay pa sa daigdig.

Pagpapatunay na hindi pa naiproklama o kaya ay hindi pa pinararangalan ang kandidato bilang santo bago isagawa ang opisyal na deklarasyon.

Ang masusing pag-aaral sa mga sinulat, ginawa at sinabi ng kandidato.

Ang masusing imbestigasyon at patunay sa mga milagro patungkol sa kandidato na pinatnubayan ng Diyos ay mahigpit na kinakailangan.

Ang mga milagro ay kinakailangan ng dokumentado at awtentikado, ay patunay ng saksi ay hindi sapat.

Mga eksperto sa Medical, Scientific, psychiatric, at theology ay kinokonsulta, at and mga ebidensiya ay ibinigigay sa kanila upang pag-aralan at hingin ang kanilang opinyon.

Kung ang scientific, medical, o kaya ay psychological na paliwanag mapapatunayan na sanhi ng sinasabing milagro, ito ay hindi maaaring ituring ng awtentikadong milagro. Tanging ang agaran, misteryoso o hindi maipaliwanag na kaganapan ang maaaring ituring na awtentikadong milagro.

Milagro sa pagpapagaling. Kinakailangan na ang mga doktor na inaatasan ay hindi lahat katoliko subalit mga eksperto at kilalang sa kanilang propesyon. Hindi sila ang magpapahayag ng isang milagro subalit ang kanilang patutunayan ay kung walang makitang scientific o kaya ay medical na kapaliwanagan sa paggaling ng isang may sakit.

Maliban sa milagro ng pagpapagaling, ang Commission ay pinag-aaralan din ang iba pang phenomena:

- Incorruptibility: Makalipas ang mahabang panahon ng pagkamatay ng kandidato sa pagka-santo, kung madiskubre na ang katawan nito ay hindi naagnas sa panahon na buksan ang pinaglibingan nito.

- Liquefaction: Kung ang dugo na natuyo ng kandidato sa pagka-santo, na matagal nang patay, ay milagrong naging likido sa araw ng kanyang kapistahan.

- Odor of Sanctity: Ang katawan ng kandidato sa pagka-santo ay humahalimuyak ang bango, katulad ng isang rosas, at hindi amoy ng isang nabubulok na katawan.

 

Tanging ang Santo Papa lamang ang maaaring magdeklara sa publiko ng pagkilala sa isang santo para kilalanin ng buong Simbahang Katoliko, at siya rin ang nagtatalaga ng kapistahan nito.

 

Ang beatification kung saan ang isang kandidato ay idinedeklarang blessed, at ang canonization, kung saan opisyan na kinikilala ang pagiging santo, ay kadalasang isisasagawa sa St. Peter’s Square sa labas ng Vatican at St. Peter’s Basilica sa Roma.

 

Plenary Indulgence on the Year of Faith

(Ministry on Prayer and Sacrifice)

 

Three instances of preaching during the sacred mission, or at least three lessons on the acts of Vatican council II and on the articles of the Catechism of the Catholic Church in any church or idal place.

1. January 19, 2013 – Symposium on the Year of Faith at the Agro Sports Complex, Daet, Camarines Norte.

2. Advent and Lenten Recollections.

3. Apologetics Classes / Formation Seminar on Faith.

4. March 29, 2013 – Attendance at the 7 Last Words (Good Friday), also includes TV viewing or listening to the Radio.

Everytime the faithful visit, by way of pilgrimage, a Papal Basilica, a Christian Catacomb, a Cathedral Church, and a Sacred Place designated by the Ordinary of the place for the year of Faith (Minor Basilicas or Shrines Dedicated to the Blessed Virgin Mary, to the Holy Apostles and to Patron Saints) and take part there in some sacred functions or at least pause for an apt time of recollection with pious meditations, concluding with the recitation of the Our Father, the Profession of Faith in any legitimate form, invocations to the Blessed Virgin Mary and according to the case, to Holy Apostles or patrons.

 

1. All Masses and attendance at the Liturgy of the Hours at the St. John Marie Vianney Chapel & at the Cathedral, Daet, Camarines Norte (March 28, 2013, Chrism Mass on Holy Thursday and September 1, 2013, Anniversary of the Diocese)

2. March 28, 2013 (8:00 PM), Visita Iglesia with the Bishop.

3. September 18, 2013, Diocesan Pilgrimage to the Metropolitan Cathedral and to the Penafrancia Basilica Minore, Naga City.

4. During the visit of the Image of Our Lady fo Candelaria (Inay Candi); the Image of San Pedro Calungsod; and the Relic of Blessed John Paul II in the parishes.

Everytime in days determined by the Ordinary of the palce fo the Year of Faith (for example, the solemnities or the Lord, of the Blessed Virgin Mary, on the feast of the Holy Apostles and Patrons, on the Chair of St. Peter), in any sacred place they participate in a solemn Eucharistic celebration or the Liturgy of the Hours, adding the Profession of Faith in any legitimate form.

 

1. Parish Fiesta Masses – All Parish Churches.

 

2. All Masses during the Year at the Parish Church of Nuestra Senora de Candelaria, Paracale, Camarines Norte.

 

3. May 1, 2013, St. Joseph, Husband of Mary Parish, Lag-on, Daet, Camarines Norte.

 

4. August 2013, Mass of the Bishop on the Feast of St. John Marie Vianney, Colasi, Mercedes, Camarines Norte.

 

5. October 6, 2013, Fiesta Masses at the Fatima Shrine, Mancawayn, Vinzons, Camarines Norte

 

A day freely chosen durng the Year of Faith, for the pious visit of the baptistery or other place, in which they received the Sacrament of Baptism, renewing the baptismal promises in any legitimate formula.

 

Nuestra Senora de Candelaria of Paracale

Patrona ng Diyosesis ng Daet

Maikling Salaysay Tungkol sa Debosyon

 

Naputol ang mga daliri ng Mahal na Birhen ng Candelaria dahilan sa pagtatanggol sa mga taga-Paracale sa tangkang pananakop sa bayan nuong ika-29 Agosto, 1809.

 

Ayon sa kasaysayan na nakatala sa isang dokumento na nakatago sa isang caja de yero ng Parokya ng Nuestra Senora de Candelaria sa Paracale, sinasabi na nuong ika-29 ng Agosto, 1809, sinugod upang sakupin ng humigit kumulang 37 na mga Moro Vintas ang bayan ng Paracale upang tangkain itong sakupin.

 

Ang mga mananampalataya na nasa simbahan ay naligalig dahilan sa mga sigawan at panaghoy ng mga kalalakihan, kababaehan, at mga kabataan na nagtatakbuhan kung saan-saang direksiyon nang kanilang makita ang papalapit ng tropa ng mga Vintas.

Ang Mahal na Birhen ng Candelaria ay bumaba mula sa kanyang trono, at walang sawang iwinasiwas at iwinagayway ang kanyang espada upang bigyang babala ang mga mananakop na lumikas. Kamangha-manghang nasaksihan ang isang maliit na babae sa dalampasigan, na habang papalapit ang mga pirata ay kanilang nadiskubre na ang tanging layunin ng babae ay ang sila ay harapin at labanan. Naglalakad na nakalutang sa rumaragasang mga alon, mabilis na parang kidlat at may kasiguruhan na sinugod ng babae ang mga kalaban na pirata anupat hindi nagkaroon ng pagkakataon ang mga ito ipagsanggalang ang kanilang tropa at nuon din ay nilamon sila ng tubig sa dagat.

 

Naputol ang daliri ng Birhen sa labanang iyon, at ilan din ang nagtangkang gumawa ng bagong daliri upang idugtong o ikabit ito sa kamay ng Birhen, subalit walang nagtagumpay isa man sa kanila.

PANALANGIN SA NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA

Makalangit na Gabay ng Camarines Norte

Pangdiyosesis na Dambana sa Paracale

 

Maluwalhati at pinagpalang Birhen Maria, Reyna ng Sansinukob at Ina ng Awa, itinangi ng Ama upang maging ina ng kanyang Anak na si Jesus, ako sa iyo ay nagpapakupkop, umaasang matatagpuan sa iyong mapagmahal na puso, ang kapayapaan at kaganapan ng buhay.

O Kayamanan ng Mabathalaing Biyaya at Sakdalan ng mga Makasalanan, ikaw ang maging gabay at mang-aaliw rito sa lupang kahapishapis. O Mabangong Bulaklak ng Kabanalan, hipuin mo ang aking puso at kaawaan mo ang mga pangangailangan ng aking buhay… (banggitin sa lihim ang mga kahilingan). Hinihiling ko ang mga biyayang ito sa pamamagitan ng pag-ibig at kababaangloob na ipinakita mo sa paghahain mo sa iyong anak na si Jesus sa Templo.

 

O Nuestra Señora de Candelaria, ako’y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ipinagkaloob ka niya sa akin kahit ako’y di-karapatdapat upang maging Ina na nararapat sa aking lubos na pagmamahal. Ikaw ang mamagitan sa akin kay Jesus para sa lahat ng biyayang kailangan ko rito sa aking buhay. Maliban sa mga natatangi kong pangangailangan, ipinapanalangin ko rin ang aking kapwa, ang mga kababaihan at mga ina sa aming sambayanan, ang mga pinuno ng simbahan lalo na angaming mga pari at ganun din ang aming mga pinuno ng aming pamahalaan.

Sa aming paghahanap ng kapayapaan at pagkakasundo, pagkalooban mo kami ng makalilibong sinag upang lumiwanag angaming daan dito sa sandaigdigan at akayin mo kami patungo sa walang hanggang kaligayahan sa langit. AMEN.

San Pedro Calungsod

Ikalawang Santong Pilipino

Si Pedro Calungsod (c. 1654 – 2 Abril 1672) ay isang Pilipinong Katolikong martir. Isa siyang akolito sa Hesuwitang misyonero na si Diego Luis de San Vitores. Pareho silang pinatay ng dalawang tubong Chamorro habang nangangaral ng Kristiyanismo sa Marianas Islands (na kilala ngayon bilang Guam).

 

Noong 5 Marso 2000, si Calungsod ang ikalawang Pilipinong ginawang beato ni Papa Juan Pablo II; ang una ay si San Lorenzo Ruiz noong 1981. Noong 21 Oktubre 2012, ginawa siyang ganap na santo ni Papa Benedicto XVI sa Vatican sa Roma.

 

Talambuhay

 

Ipinanganak si Calungsod noong 1654. Apat na bayan sa Bisayas ang nagsasabing pinanggalingan niya: Ginatilan at Tuburan sa Cebu, Loboc sa Bohol, at Leon sa Iloilo. Ayon sa isang pamilya Calungsod mula sa Leon, “isang matagal nang ninuno [nila] ang sumama sa mga misyonaryong Hesuwitas na nangaral sa isang isla malapit sa Hawaii.”

 

Nakapag-aral si Calungsod sa isang paaralang pinalalakad ng mga Hesuwitas para sa mga kalalakihan kung saan natutunan niya nang husto ang katekismo at pakikipag-usap sa wikang Espanyol at Chamorro. Nahasa rin siya sa pagguhit, pagpinta, pag-awit, pag-arte, at pagkakarpintero. Nagpamalas ng natatanging kakayahan si Calungsod nang magsilbi siya sa Banal na Misa ayon sa Tridentine Rite na gumagamit ng wikang Latino.

 

Sa edad na labing-apat na taon, isa si Calungsod sa mga pinakabatang katekista at sakristan na piniling makasama ng mga Hesuwitas sa kanilang misyon sa Chamorros sa Isla ng Ladrones (Isla de los Ladrones o Isla ng mga Magnanakaw) noong 1667. Ang misyon na ito ay ginanap bilang pagbibigay-pugay kay Reyna Maria Ana ng Austria na tumulong maisakatuparan ang misyon. Ang Isla ng Ladrones ay kinalaunang tinawag na Marianas (Las Islas de Mariana).

 

MISYON

Noong 15 Hunyo 1668, sakay ng barkong San Diego, dumating si Calungsod kasama ang mga misyonerong Hesuwita sa Marianas. Nangaral sila tungkol sa Katolisismo at nagbinyag ng mga pamilya roon, nguni't sila ay nagkaroon ng mga pagsubok dahil ang kanilang ipinangangaral ay salungat sa mga paniniwala, tradisyon at kultura ng mga Chamorro.

Isa sa mga kailangan nilang harapin noon ang “Guma' Uritao” (bahay ng mga kalalakihan) na sinasabing lugar ng prostitusyon. Sa mga bahay na ito tinuturuan ang mga batang lalaki ng mga gawaing itinuturing na kailangan nila sa kanilang paglaki gaya ng paggawa ng bangka, pamamangka, paggawa ng mga kagamitan, pangingisda, at pakikipagtalik na itinuturo naman ng mga kababaihan.

Ipinag-utos ng mga misyonero ang pagpapasunog at pagpapagiba sa mga Guma' Uritao. Kapalit nito, itinayo ang Colegio de San Juan de Letran para sa mga lalaki at Escuela de Niñas para sa mga babae.

Hindi naging madali ang pagtanggap ng mga taga-Marianas sa pangangaral ng mga misyonero. Isang Tsino na nagngangalang Choco, dati ring nakaligtas sa lumubog na barko at napunta sa Marianas dalawang dekada bago dumating ang mga misyonero, ang sinasabing nagpakalat ng balitang nakapagdudulot daw ng kamatayan ang pagbibinyag sa tubig at paglalagay ng langis sa noo. Di nagtagal, pinasinungalingan din ni Choco ang kanyang mga sinabi, at nabinyagan din siya matapos ang isang buong araw na pakikipagtalo kay de San Vitores. Hindi naglaon, tinalikuran ni Choco ang paniniwala sa Katolisismo.

 

KAMATAYAN

 

Nagpatuloy ang mga usap-usapan tungkol sa diumanong masamang dulot ng pagbibinyag. Naging banta ito sa buhay ni Calungsod. Noong 2 Abril 1672, kasama ni Calungsod si de San Vitores para binyagan ang mga taga-Tomhon nang tumanggi ang isang dating Kristiyanong binyagan ang kanyang anak na babae. Ipinag-utos ng pinuno ng tribu na patayin ang Hesuwitang pari.

 

Dahil kasama si Calungsod sa mga gawain ng Sacramento ng Pagbibinyag, una siyang inatake ng dalawang katutubo. Bagama't may kalakasan, umiwas lamang si Calungasod sa mga pagsugod at piniling huwag lumaban bilang pagsunod sa mga aral ng Kristiyanismo. Sa halip na tumakbo, prinotektahan niya ang pari at tinamaan siya ng sibat. Binigyan siya ng absolusyon ni de San Vitores bago namatay ang paring Hesuwita. Pinagpuputol ang kanilang mga katawan at itinapon sa dagat sa Tomhom (na ngayon ay tinatawag nang Tumon).

 

BEATIPIKASYON

Nalaman lamang ng mga Pilipino ang buhay at kabanalan ni Calungsod nang mabeatipika si de San Vitore noong Oktubre 1985. Sa pangunguna ni Ricardo Cardinal Vidal, Arsobispo ng Cebu, sinimulan ang mga proseso ng beatipikasyon ni Calungsod noong 1994. Noong 1997, inaprubahan ng Vatican Sacred Congregation for the Causes of the Saints” ang resulta ng mga unang proseso. Isang positio o talambuhay ni Calungsod ang kinailangan ng Vatican, at natapos at inaprubahan ito noong 1999.

Pinarangalan ni Papa Juan Pablo II si Calungsod noong 27 Enero 2000 at kanyang idineklarang banal noong 2 Abril ng taon ding iyon. Idineklara ng Santo Papa ang petsang iyon bilang “Araw ni Pedro Calungsod.”

PAGTATANGHAL BILANG ISANG GANAP NA SANTO

Itinakda bilang ganap na santo si Calungsod noong 21 Oktubre 2012. Siya ang ikalawang Pilipinong santo. Ipinahayag ng kalihim ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na si Padre Marvin Mejia na maaaring gawing patron si Calungsod ng kabataang Pilipino o ng mga Overseas Filipino Workers (OFW).

 

Maaaring itanghal na santo ang isang beato matapos mapatunayan ang mga himalang iniuugnay sa kanya. Sa kaso ni Calungsod, maraming tao ang nanalangin sa kanya at nagpatunay sa mga himalang kanyang nagawa.

Isang kwento ng isang batang lalaki na may kanser sa buto sa paa ang gumaling nang nanalangin siya kay Calungsod ayon sa payo ng kanyang pari at direktor espiritwal.

 

Isa namang biktima ng pangingidnap ang nanalangin din kay Calungsod na mailigtas siya mula sa kamatayan. Pinalaya siya ng mga dumakip sa kanya. Lumabas na nagkamali pala sila ng dinakip.

 

Nanalangin din ang babaeng anak ng isang manginginom na balo na hirap makahanap ng trabaho. Makalipas ang ilang panahon, nabawasan ang pag-inom ng kanyang ama at nagkaroon ng magandang trabaho at bagong asawa, gayon na rin ng panibagong buhay.

PANALANGIN PARA KAY SAN PEDRO CALUNGSOD

San Pedro Calungsod, batang mandarayuhan, mag-aaral, katekista, misyonero, tapat na kaibigan, martir, pinukaw mo kami ng iyong katapatan sa oras ng kagipitan, sa pamamagitan ng iyong tapang sa pagtuturo ng pananampalataya sa gitna ng poot at sa dalisay mong pag-ibig para sa kapakanan ng Ebanghelyo dumanak man ang iyong dugo. Lingapin mo at kupkupin an gaming mga kahilingan (Dito banggitin ang iyong kahilingan), at mamagitan para sa amin sa trono ng kahabagan at biyaya upang aming makamtan ang biyayang dulot ng langit at mahikayat ang sarili na ipahayag at maisabuhay ang Ebanghelyo ditto sa lupa. Amen.

 

San Pedro Calungsod, Ikalawang Santong Pilipino, ipanalangin mo kami.

Blessed John Paul II

 

Si Papa Juan Pablo II (8 Mayo 1920 - 2 Abril 2005,) ang nagsilbing ika-256 na Supreme Pontiff ng Simbahang Katoliko at puno ng Lungsod ng Vatican mula ika-16 ng Oktubre 1978 hanggang sa kanyang kamatayan. Siya ang natatanging taga-Poland na naging santo papa at ang unang hindi-Italyanong papa sa loob ng 455 taon.

Itinuturing na isa sa mga pinakamaimpluwensiyang pinuno ng ikadalawampung siglo si Juan Pablo II. Naging instrumento siya sa pagwawakas ng komunismo sa Poland pati na rin sa pagpapabuti ng relasyon ng Simbahang Katoliko sa Hudyaismo, Simbahang Eastern Orthodox, at sa Anglikanong Komunyon.

Dahil sa taglay niya na di mapagkakailang kabanalan, ginawaran ni Papa Benito XVI ng beatipikasyon si Papa Juan Pablo II nuong ika-1 ng Mayo 2011 at dahil dito'y tinawag siyang Beato Juan Pablo II (Blessed John Paul II).

Talambuhay

Kabataan at Simula ng Karera

Ipinanganak bilang Karol Józef Wojtyła (pinakamalapit na bigkas, /KA-rol YU-zef voy-TI-wa) sa bayan ng Wadowice sa Poland, bunso sa tatlong anak nina Karol Wojtyla at Emilia Kaczorowska si Papa Juan Pablo II. Bininyagan siya noong ika-20 ng Hunyo 1920 sa parokya ng Wadowice, unang tamanggap ng banal na komunyon noong siya'y 9 na taong gulang at nakumpilan noong siya'y 18.

Nakapagtapos siya sa Marcin Madowita high school sa Wadowice at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Jagiellonian University sa Krakow noong 1938 pati na rin sa isang paaralan para sa drama

Dahil sa okupasyon ng mga Nazi, nagsara ang unibersidad noong 1939. Napilitang magtrabaho sa isang silyaran (quarry, o tibagan ng bato) si Wojtyla.(1940-1944) at sa pabrika ng kemikal sa Solvay upang maghanap-buhay at maiwasang maipatapon sa Alemanya.

Espirituwal na bokasyon

Noong 1942, dahil sa tawag ng bokasyon, nagsimula siyang pumasok sa isang lihim na seminaryo sa Krakow kung saan patago rin niyang itinatag ang “Rhapsodic Theater”.

Matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa seminaryo sa Krakow nang muli itong magbukas, at sa lupon ng tagapagturo ng teolohiya sa Jagiellonian University. Naordenahan siya sa pagkapari noong ika-1 ng Nobyembre 1946.

Ipinadala siya ni Kardinal Adam Stefan Sapieha, Arsobispo ng Krakow, sa Roma kung saan nagtrabaho siya sa ilalam ng pagsubaybay ng Pranses na Dominikanong si Garrigou-Lagrange. Noong 1948, natapos niya ang kanyang doctorate sa teolohiya nang may pananaliksik ukol sa paksa ng pananampalataya sa mga gawa ni San Juan ng Krus (“Doctrina de fide apud Sanctum Ioannem a Cruce”).

Sa pagbabalik niya sa Roma noong 1948, naitalaga siya bilang vicar ng iba't ibang parokya sa Krakow at bilang kapelyan ng mga mag-aaral sa unibersidad na tumagal lamang hanggang 1951 dahil ipinagpatuloy niyang muli ang pag-aaral ng pilosopiya at teolohiya. Noong 1953, idinepensa niya ang kanyang sanaysay na tungkol sa “ebalyuwasyon ng posibilidad na makahanap ng Katolikong etika sa sistemang etikal ni Max Scheler” sa Lublin Catholic University. Di kalaunan, naging propesor siya ng teolohiyang moral at sosyal na etika sa isang major seminary sa Krakow at sa Pakulti ng Teolohiya sa Lublin.

Noong ika-4 ng Hulyo 1958, itinalaga siya ni Papa Pio XII bilang titular na obispo ng Ombi at auxiliary ng Krakow at naikonsagra noong ika-28 ng Setyembre 1958 sa Katedral ng Wawel, Krakow.

Ika-13 ng Enero 1964 nang maitalaga ni Papa Pablo VI si Wojtyla bilang arsobispo at muling itinaas ng papa ang posisyon niya bilang kardinal noong ika-26 ng Hunyo 1967 na may titulong S. Cesario in Palatio sa hanay ng mga dyakono. Hindi kalaunan, naging vice pro illa sa hanay ng mga pari.

Bukod sa pakikibahagi sa Ikalawang Konseho ng Batikano (1962-1965) kung saan malaki ang kontribusyon nya sa pagbabanghay ng konstitusyong Gaudium et spes, tumulong din si Kardinal Wojtyla sa lahat ng mga asambleya ng Pansimbahang Samahan ng mga Obispo (Synod of Bishops).

 

Iniluklok siya ng mga Kardinal bilang santo papa sa Conclave (pagtitipon) noong ika-16 ng Oktubre 1978, at inangkin ang pangalang Juan Pablo II. Araw ng Linggo, noong ika-22 ng Oktubre nang maringal niyang pasinayaan ang kanyang Petrinong paglilingkod bilang ika-263 na kahalili ni apostol San Pedro. Ang kanyang pamumuno, ikatlo sa pinakamahaba sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko, ay tumagal ng halos 27 taon.

 

Sa buong panahon ng kanyang pamumuno, nagkaroon siya ng 104 na pastoral na pagdalaw sa labas ng Italya at 146 naman sa loob nito. Bilang obispo ng Roma, binisita niya ang 317 sa 333 parokya ng lungsod.

Maraming beses din siyang nakipagpulong sa mga puno ng iba't ibang bansa sa kanyang 38 opisyal na pagdalaw, 738 tagapanood at pulong kasama ang mga puno ng mga estado, at 246 na tagapanood sa mga pulong kasama ang mga punong ministro.

Matatas din siya sa wikang Italyano, Pranses, Aleman, Ingles, Espanyol, Portuges, Ukranyo, Ruso, Kroatyano, Esperanto, Sinaunang Griyego, at Latin pati na rin sa wika ng Poland.

Dahil sa kanyang pagmamahal sa mga kabataan, itinatag niya ang pagdaraos ng ”World Youth Day” (WYD) (Pandaigdig na Araw ng mga Kabataan). Labing-siyam (19) na WYD ang kanyang ipinagdiwang sa kanyang pamumuno na nagbuklod sa milyun-milyong mga kabataan mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Kasabay nito, ipinamalas niya rin ang kanyang pagmamalasakit sa pamilya nang pasimulan niya ang ”World Meeting of Families” (Pandaigdigang Pulong ng mga Pamilya) noong 1994.

Matagumpay ding nahikayat ni Papa Juan Pablo II ang mga dyalogo sa mga Hudyo at pati na rin sa mga kinatawan ng iba pang mga relihiyon na kanya rin namang inimbitahan sa mga ”prayer meeting” (pulong sa pagdarasal) para sa kapayapaan.

Sa ilalim ng kanyang pagsubaybay, pinaghandaan ng Simbahang Katoliko ang pagdating nga ikatlong milenyo at idinaos ang ”Great Jubilee” ng taong 2000.

Sa pangunguna rin niya, masiglang idinaos ang maraming mga Kanonisasyon at Beatipikasyon upang magsilbing halimbawa ng kabanalan sa panahong ito. Nagdaos siya ng 147 na seremonya ng beatipikasyon kung saan naiproklama ang 1,338 na 'Beato' (mapalad); at 51 na kanonisasyon sa 482 na santo. Siya rin ang nagtalaga kay Teresa ng Batang si Kristo bilang isang ‘Dalubhasa ng Simbahan’.

Pagpanaw

Si Papa Juan Pablo II ay pumanaw noong bandang 9:37 ng gabi, oras sa Vatikan, noong ika-2 ng Abril 2005, sa edad na 84, matapos magkasakit ng Parkinson's Disease at iba pang karamdaman tulad ng sakit sa puso at kumplikasyon sa atay. Mula sa gabi ng kanyang pagpanaw hanggang sa araw ng kanyang paglibing, dumagsa ang higit tatlong milyong manlalakbay sa Roma. Marami sa kanila ang pumila upang makapasok sa Basilika ni San Pedro upang masilayan sa huling sandali ang kanyang mga labi.

Pagpupugay

Noong ika-28 ng Abril 2005, ipinahayag ng kahalili niyang si Papa Benito XVI na ang nakagawiang limang-taong panahon ng paghihintay bago simulan ang layunin ng beatipikasyon at kanonisasyon ay 'di ipapatupad sa kaso ni Juan Pablo II. Ang layunin ay opsiyal na sinimulan ni Kardinal Camillo Ruini, bikar heneral para sa Dayoseses ng Roma noong ika-28 Abril 2005.

Noong ika-19 ng Disyembre 2009, iprinoklama ni Papa Benito XVI bilang 'Kapita-pitagan' (”Venerable”) si Juan Pablo II.

Dahil sa taglay niyang di mapagkakailang kabanalan, gagawaran ni Papa Benito XVI ng beatipikasyon si Papa Juan Pablo II sa ika-1 ng Mayo 2011 at dahil dito'y tatawagin nang Beato Juan Pablo II (Blessed John Paul II).

PANALANGIN PARA KAY BLESSED JOHN PAUL II

Pinagpalang Juan Pablo II, ikaw ay isa sa mga dakilang handog ng Simbahan at ng aming kapanahunan. Namuhay ka na punong-puno ng katatagan at ng pag-asa sa buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, sa pagpapakita mo ng halimbawa kung papaano sumunod kay Kristo sa gitna ng mga pagsubok ng panahon. Hindi mo hinayaan ang opresyon at anumang uri ng kasamaan ng lipunan na hadlangan ang iyong mga pangarap, bagkos ito ay ginapi ng iyong pananampalataya. Dahil sa makabagong teknolohiya at makabagong pamamaraan ng paglalakbay, ikaw ay naging bantog na papa sa kasaysayan. Naging bahagi ka ng aming pamilya sa pamamagitan ng telebisyon, radio, at internet. Ang iyong mensahe at mga pangungusap ay tumagos sa aming mga puso dahilan sa iyong pagiging huwaran ng pag-asa at pananampalataya.

 

Palagi mo kaming pinaaalalahanan: Huwag matakot. May mga pagkakataon, na kahit na hindi ko gusto, ako ay pinaghaharian pa din ng takot. Hinihiling ko na tulungan mo ako na mamuhay ng may katatagan ng pananampalataya at walang pag iimbot na pagmamahal. Hinihiling ko na hilingin mo sa aming Panginoong Hesus na ipagkaloob sa akin ang lakas na kinakailangan ko upang ako ay maging at manatiling tapat na tagasunod Niya. Ipanalangin mo po, katulad mo, Pinagpalang Juan Pablo II, na ako ay palaging maging malapit sa Mahal na Birheng Maria, na umaagapay sa ating lahat patungo kay Hesus, na aming Panginoon. Amen.

 

Pagdating ng mga Imahen

Sisimulan ang pagsalubong sa isang awitin (maaring awit kay Maria) kapag ang mga imahen ay nasa pintuan na ng simbahan at sasambitin ng Commentator:

Namumuno: Salubungin natin ang Mahal na Birhen, Nuestra Señora de Candelaria ng Peñafrancia, Patrona ng Diyosesis ng Daet, ang ikalawang santong Filipino, San Pedro Calungsod at isa sa mga modelo ng kabataan sa modernong panahon, Beato Juan Pablo Ikalawa, ng masigabong palakpakan {at masayang nating iwagayway ang ating mga bandila, kung mayroon}.

Ang mga imahen ay iinsensuhan ng pari sa tapat ng pintuan ng parokya. Dadalhin ang mga imahen sa santuaryo at iluluklok sa lugar na pinili. Pagkatapos nito, sasambitin ng Commentator:

Namumuno: Ngayon ay isasagawa natin ang pag-aalay ng mga bulaklak sa ating mga imahen. Pwede ring mga awitin.

 

Matapos ang pag-aalay, ang iba pang mga gawaing inilaan sa pagdalaw ng tatlong imahen.

 

ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA MISA

 

N.B. Sa mga misa sa pagdalaw ay pwedeng gamitin ang mga sumusunod na makukuha sa Aklat ng Pagmimisa sa Roma:

1) Mass of the Day;

 

2) Misa sa Karangalan ng Mahal na Birhen Maria (Nuestra Seňora de Candelaria);

 

Paggunita sa Mahal na Birhen 1-3, pahina 683-686

Sa Panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, pahina 689-690

 

3) Misa sa Karangalan ng Isang Martir (San Pedro Calungsod);

 

Kapag hindi Panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, pahina 696-698

Kapag Panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, pahina 701-702

 

4) Misa sa Karangalan ng Tagapangasiwa/Santo Papa (Beato Juan Pablo Ikalawa).

 

Santo Papa, pahina 705-707

 

SALVE REGINA

 

SALVE REGINA, MATER MESERICORDIAE;

VITA DULCEDO ET SPES NOSTRA SALVE.

AD TE CLAMAMUS EXSULES FILII EVAE.

AD TE SUSPIRAMUS, GEMENTES ET FLENTES

IN HAC LACRIMARUM VALLE.

EIA ERGO, ADVOCATA NOSTRA,

ILLOS TUOS MISERICORDES OCULOS AD NOS CONVERTE.

ET JESUM, BENEDICTUM FRUCTUM VENTRIS TUI,

NOBIS POST HOC EXSILIUM OSTENDE.

O CLEMENS, O PIA, O DULCIS VIRGO MARIA.

 

PRIEST: ORA PRO NOBIS SANCTA DEI GENETRIX.

 

Response: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

 

PRIEST: OREMUS.

OMNIPOTENS SEMPITERNE DEUS, QUI GLORIOSAE VIRGINIS MATRIS MARIAE CORPUS ET ANIMAM, UT DIGNUM FILII TUI HABITACULUM EFFICI MERERETUR, SPIRITU SANCTO COOPERANTE PRAEPARASTI: DA UT CUIUS COMMEMORATIONE LAETAMUR; EIUS PIA INTERCESSIONE, AB INSTANTIBUS MALIS ET A MORTE PERPETUA LIBEREMUR. PER EUMDEM CHRISTUM DOMINUM NOSTRUM.

 

Response: Amen.

 

PRIEST: DIVINUM AUXILIUM MANEAT SEMPER NOBISCUM.

 

Bayan: Amen.

Daet, Camarines Norte

Philippines

forWeb2
Picture5
Picture6
Calungsod